تبلیغات
فلز کاری خلیلی خسروشاهی

انواع درب

 

نوشته شده توسط:محمد خلیلی خسروشاهیپروفیل

 

نوشته شده توسط:محمد خلیلی خسروشاهیمعرفی کارگاه

 

نوشته شده توسط:محمد خلیلی خسروشاهیآهن فروشی و فلز کاری خلیلی
بورس انواع آهن آلات(میلگرد ، تیر آهن ، پروفیل و . . .)
تولید انواع درب و پنجره ی آهنی در انواع طرح های مختلف

تلفن: 04122666655      09144108298
آدرس: تبریز ،خسروشهر،خیابان امام شمالی ، جنب اداره ثبت ، فلزکاری خلیلی